Инженерни системи    Адком предлага различни инженерни системи в зависимост от областта на приложение и натоварването.

   Специфичните моменти на различните области: CAD, CAM, GIS трябва да бъдат взети пред вид и приложени за всеки един конкретен случай.


  8. Инженерни системи
Сканиране на карти, чертежи и големи изображения Цветен печат на карти, чертежи и големи изображения Печат и копиране на карти, чертежи и големи изображения
Graphtec Mutoh Xerox
CSX500 Drafstation

Вход за партньори

Продуктов каталог

Архив бюлетин