Офис приложения    Адком предлага различни решения за нуждите на офиса.

   Специфичните моменти на всеки един от етапите на продукция трябва да бъдат взети пред вид и приложени за всеки един конкретен случай.


11. Офис приложения

 

Сканиране Печат и копиране Софтуер
Avision
Microtek
Plustek
Xerox

Xerox мултифункционални устройства
Xerox принтери

Microsoft

Вход за партньори

Продуктов каталог

Архив бюлетин