Тел. 950 35 15,
950 35 16
 
  Вашият информационен източник за печатни комуникации, дизайн и предпечат
 
     
е-бюлетин #3 - Март 2006

В този брой:

  Технологии:
   · IMACON - Концепцията Flextight

  Продукти:
  · Mutoh - Нов солвентен принтер
  · Mutoh - високопроизводителен CAD плотер
  · Професионална рефил система от Mutoh

  Накратко: 
  · Световните пазарни тенденци в голямоформатния печат
  · Print & Pack Expo

 

Уважаеми клиенти,

В началото на март 2006 имах удоволствието да участвам в един семинар, където бяха споделени много и интересни данни за развитието на дигиталния печат в световен мащаб. Тази тенденция може да бъде усетена както директно от проявявания интерес от страна на клиентите, така и от стъпките, които производителите правят в тази посока. Освен предните два индикатора има още един, който обединява предните два и дава нови възможности. Това са специализираните изложения, които стават все повече и все по-профилирани. Ако погледнем в календара само от март до юни има няколко десетки такива, но не мога да не спомента меката на ICT технологиите - CeBIT в Хановер, IPEX в Бирмингам, царството за ситопечатарите FESPA тази година ще бъде през май в Амстердам, дигиталния Viscom и много други в Европа и по света, но за нашия пазар има няколко изложения, които са своево рода огледала на световните тенденции пречупени през нашата родна действителност. Най-близкото от тях - Print & Pack Expo очакваме от 5 до 8 април в Международния Експоцентър, София. За пореден път партньорите на световните лидери в областта на графичната, полиграфическата и опаковачната индустрия ще демонстрират тенденции и възможности.
В новия брой на нашия бюлетин ще отворим малко завесета и ще ви подадем в аванс някои от новите моменти

Ще се радваме ако продължавате да ни се обаждате и да пишете на адрес: office@adcom.bg

Приятни минути с брой номер #3...

С уважение

Васил Василев


Световните пазарни тенденци в голямоформатния печат

По данни на маркетинговата компания I.T. Strategies пазара за широкоформатен печат в края на 2004 г. Е възлизал на $7.3 милиарда и се очаква през 2009 г. той да достигне $10.1 милиарда. Той става все по-конкурентен, тъй като две нови категории се включиха много силно през последните две години, а именно еко-солвентните и плоските принтери.

I.T. Strategies дефинират като широкоформатни принтери всички принтери по-широки от 61 см и сегментират пазара в три основни категории принтери: на водна база, солвентни и плоски.
Частта на хардуера (принтери, аксесоари и RIP-ове) се очаква да нарастне от $1.5 милиарда през 2004 г. На $1,6 милиарда през 2009 г. Нзависимо от много по-големия ръст в бройките, слабия ръст в обемите е продиктуван от тенденцията на понижаване на цените.

Пазара на медии ще нарастне от $2.7 милиарда през 2004 г. до $3.8 милиарда през 2009 г., което представлява 36% до 38% средно-годишен ръст. Основа за това е увеличаващото се използване на специализирани медии като винил, PVC, меш и други, както и увеличението на инсталираната харуерна база.

Пазара на мастила за голямоформатен печат ще нарастне от $3.1 милиарда през 2004 г. до $4.6 милиарда през 2009 г., което представлява 43% средно-годишен ръст и се дължи най-вече на много по-скъпите мастила на водна основа.

61% от целия обем за хардуер, мастила и медии през 2004г. са били генерирани от принтерите с мастила на водна основа, едни път защото те са многократно повече като инсталирана база, втори път, защото техните мастила и медии са много по-скъпи. Предвижданията на I.T. Strategies за 2009 г. са за намаляване на дяла на хардур, медиа и мастило на водна основа до 46% докато солвнтните принтери ще увеличат дела си от 34% ($2.5 милиарда) на 44% ($4.4 милиарда). При плоските принтери пазарните обеми ще нарастнат от $317 милиона през 2004 г. до около $1 милиард през 2009 г.

Очаквания средно-годишен ръст на обемите при солвентния пазар е около 12%. Основния дял е на западните производители и Япония, като през 2004 г. обема му е бил $2 милиарда и се очаква през 2009 да нарстне до $3.4 милиарда. В този сегмент най-голям дял имат така наречените low level или еcosolvent принтери, чиито дял от $1.4 милиарда почти ще се удвои до $2.7 милиарда през 2009 г, което прави най-големия средно-годишен ръст. Огромния интерес към този вид машини се дължи на качеството, което е идентично, а в някои случаи по-добро от принтерите на водна основа като в същото време себестойността на консуматива е почти като при солвентните. Обема на китайските производители ще се увеличи от $500 милиона на $900 милиона като експортния дял на китайските производители се очаква да нарастне от $300 милиона на малко над $700 милиона

Обемите при по-ниския клас плоски принтери (до $200,000) се очаква да нарастнат от около $130 милиона през 2004 г до $780 милиона през 2009 г., дикато при високия клас (над $200,000) ръста ще е незначителен, от $190 милиона до $270 милиона през 2009 г. UV curable машините предлагат нови невъзможни за солвентните мадели възможности и ще катализират пазара за опаковки и други специфични решения.

Към началото

IMACON - Концепцията Flextight
Концепцията на Flextight
Повечето хора, които познават скенерите на Imacon - Flextight биха си помислили, че концепцията е идентична с оригиналната магнитна рамка за прозрачни диапозитиви. Тази иновационна технология е много важна част от концепцията на Flextight, както и факта, че Imacon са направили редица промоции, за да подчертаят това, но самата концепция е много повече, тя съчетава както някои нови идеи, така и някои лесни начина за изпълняване на нещата по един по-оптимизиран начин. Но нека започнем с магнитната рамка за диапозитиви, като преминем през всички части от концепцията.

Магнитната рамка на Flextight

Какво искаме да постигнем с една магнитна рамка? Искаме да се запази оригинала в перфектен фокус през целия процес на сканиране, като с това целим да избегнем нютоновите пръстени. Бихме искали да има най-малко повърхности по пътя на светлинния лъч, така че да се сведе до минимум възможността за пречупване и поглъщане на светлинните вълни. Накрая я създадохме по възможно най-лесния начин за поставяне на оригинала в рамката.
Всичко това сме постигнали в оригиналната магнитна рамка на Flextight, която е без стъкло, с магнетично гумено покритие, което съчетание, прави слагането на оригинала за сканиране много лесна задача. Перфектният фокус през сканиращата линия е постигнат, чрез извиване на оригинала около виртуалния барабан.Когато прегънете една медия в една посока, тя става идеално права в другата посока. Концепцията за магнитната рамка ви позволява да вземете рамката от скенера, след предварителния преглед и да я поставите на светещата маса за сравнение и нагласяне на параметрите на сканиране. След извършване на опоменатата операция, лесно можете да върнете рамката в скенера за финалното сканиране. Тази опция не е достъпна при повечето конкурентни скенери.

Фокусно разстояние
Защо скенера е толкова висок? Височината е обоснована от необходимото фокусно разстояние. Имайки високо фокусно разстояние ние разполагаме оптиката на най-оптималното положение, което означава най-малко изкривяване с цел най-малко корекции

Оптичен път, който не минава през стъкло
Създавайки скенера се постигна оптичен път, който не минава през стъкло. Това означава, че не е необходимо да се корегират нежеланите ефекти като цветови изкривявания или дифузия, причинени от стъклените повърхности, призми или огледала. Освен това, означава още, че се нуждае от по-малко механични настройки, както и от по-рядко почистване на повърхностите.

CCD сензор, насочен надолу
Едно просто, но очевидно нещо е да се позиционира CCD сензора надолу, по един уникален начиин, като по този начин се намалява количеството натрупващ се прах върху оптиката.

Директно аналогово-цифрово преoбразуване
Когато се създава аналогов сигнал в CCD сензора, той трябва да бъде преобразуван в цифров като за целта се предава от CCD сензора в аналогово цифров преобразувател (АЦП). Слабият аналогов сигнал е много чувствителен на електрически шумове, които често са предизвикани от електрически устройства в или около скенера. Затова решението на Imacon е да позоционира аналогово цифровия преобразувател (АЦП) непосредствено до CCD матрицата, за да се сведе до минимум изминаваното разстояние от сигнала, както и да се намали риска от шумове. За по-голяма сигурност са инсталирани по един АЦП за всеки цветови канал, вместо да се изпраща сигнала до мултиплексор, в който има потенциален риск да бъдат създадени шумове..

Обезопасен срещу прегряване
Всеки път, когато температурата се покачи с 10 градуса, шумовете в сензора се удвояват. Това означава, че предпазването на сензора от прегряване е много важно нещо. Най-очевидния източник на топлина е захранването. Отстранявайки го от корпуса и поставяйки го извън скенра, един голям проблем е решен. Сензорът сам по себе си е едно електрическо устройство, което загрява при по-големи натоварвания. За по-добро и сигурно охлаждане, Imacon са внедрили активно охлаждане на сензора, което означава, че елетронно приспособление е поставено върху CCD сензора. Това повишава съотношението сигнал - шум с 1 до 2 бита.


Стабилна метална конструкция
С цел да се осигури стабилност и издръжливост на скенера, всички части в него, както и самата конструкция са направени от метал. Благодарение на високата скорост, допълнителната приставка за повече от един оригинал и опоменатите вече предмиства се очаква скенера да служи безотказно дори при високи месечни натоварвания.


Към началото

Mutoh обяви новия солвентен принтер Osprey 75
В началото на март 2006 г японският производител на широко-форматни принтери пусна нов модел към своето 3-то поколение солвентни принтери - Osprey 75. От 1999 г. До сега Mutoh има произведени над 2000 солвентни принтери, без в тази бройка да са включени еко-солвентните модели. Натрупаният опит позволи на производителя да разработи една високо-производителна машина, която използва последните модели глави Spectra Nova JA 256/ 80 AAA и дава отлично качество при скорост от 40м2. Максималната скорост от 80 м2/ч позволява да се изпълняват големи поръчки за билбордове в кратки срокове и себестойност на продукцията между 0.5 и 0.7 Евро при средна наситеност.

Системата за подаване на медията позволява зареждането на ролки до 140 кг и перфектното им водене през машината, което заедно с 2 литровите резервоари за всеки цвят мастило дават възможност за повече от 150 м2 печатна продукция, която не изисква постоянна намеса от страна на оператора. Ширината на печат е до 187 см, а максималната разделитена способност e 360x727 dpi.
Стандартно в окомплектовката освен началният кит от консумативи влиза Postscript RIP на Onyx Postershop или ScanvecАmiable PhotoPrint Server, а като опция се предлагат допълнителн IR dryer (система за допълнително сушишене с инфрачервена светлина) и Air purification station (станция за почистване на въздуха от миризмата на солвент в помещението).

Към началото

Mutoh - високопроизводителен CAD плотер
На мястото на спрените през миналата година CAD плотери RJ800/801 японският производител пуска два нови модела, които са с 60 и 107 см ширина. Моделите Draftstation 900/901 са с изключитено добро качество и скорост на печат. Разделителната способност от 2880 dpi е най-високата сред CAD плотерите а една страница А1 излиза само след 44 сек. Връзката с компютъра се осъществява или по USB2 или по 100 Mb Ethernet. Освен като CAD плотер машините могат да бъдат използвани и като висококачествени принтери, с които да се отпечатат изображения на макети или рекламни материали в не големи обеми.

За черния цвят се използва специално пигментно мастило позволяващо по-голяма устойчивост на UV светлина и бързо съхнене, необходимо за безпроблемни отпечатъци/чертежи при високите скорости, които моделите предлагат.
Освен новите глави, новост е и системата за зареждане и водене на медията. Настройките на височината на главата, силата на вакуум системата могата да бъдат зададени като потребителски настройваеми режими, даващи възможност за оптимално използване на възможностите на плотерите. Освен драйверите за Windows 2000 & XP има и драйвери за AutoCAD и възможност като опция да се закупи RIP софтуер за професионално управление при печат на изображения.

Към началото

Професионална рефил система от Mutoh
Потребителите на принтери тип лек солвент от серията Spitfire вече имат възможност за понижаване на себестойността на продукцията си чрез използване на рефил система и закупуване на мастилото в бутилки по 5 литра. Професионалната система за поваване на мастилото към принтера е налична в няколко разновидности: 16 помпи или 8 помпи с 4 бутилки и 8 помпи с 8 бутилки.

Системата е предназначена за:
  · различни видове мастила: солвентни, екосолвентни, дисперсни и др.
  · потребители с по-големи месечни обеми
  · по-дълга автономия на печат
Сред основните възможности и характеристики трябва да се отбележат:
  · поддръжката на постоянно ниво на масилото в подрезервоара и главите
  · постоянно налягане в системата
  · равномерни по обем капки
  · информация за оставащия обем мастило в резервоарите
  · автономност при по-големи обеми на печат
  · лесна инсталация
  · обем на резервоарите 4.3 л
  · без загуба на мастило
  · софтуер за настройка от компютър
  · възможност за пълнене по време на печат
Система от датчици и филтри позволяват потребителя да зададе оптимални стойност за машината и вида мастило, които ползва и след това автоматиката се грижи за нивото и налягането.

Към началото

Print & Pack Expo

Уважаеми дами и господа,

Каним Ви да посетите нашата експозиция на изложението EXPO PRINT & PACK 2006, което ще се проведе от 5 до 8 април 2006 г. в София, Интер Експо център, бул. "Цариградско шосе" 147, зала 3.
Очакваме Ви всеки ден от 10 ч. до 19 ч. на щанда на АДКОМ, където ще се демонстрира печат с голямоформатни солвентни принтери Mutoh-RockHopper II и SpitFire 65, рязане по контур с режещ плотер Graphtec, цифров печат с производствена преса XEROX DocuColor250, сканиране с широкоформатен скенер Graphtec и други демонстрации, съпроводени с консултации от наши специалисти и представители на фирмите, с които работим. Не изпускайте възможността да се се запознаете с отличната техника, която ще намерите на нашия щанд и професионалистите, които ще дадат отговори на Вашите въпроси.

По време на изложението, което ще е на площ от 2 300 кв.м, ще се представят повече от 130 български и чуждестранни фирми-изложители и подизложители, като посещаемостта се очаква да надхвърли 5000 посетители.

Всеки клиент, посетил нашия щанд и попълнил коректно анкетна карта, може да участва в томболата за награда цифров фотоапарат, а за отговорилите на специалния въпрос - чувствителен на натиск таблет Graphire4 - A5 формат.
За участниците в сделки по време на изложението ще има и допълнителни награди.

Екип АДКОМ

Към началото


Ако желаете да получавате веднъж месечно този бюлетин моля изпратете e-mail с Subject: subscribe на адрес office@adcom.bg