За рязане и CNC рутери
  • Offers

Automation Engine

Automation Engine е софтуерен пакет на Еско, който предлага автоматизиране на работните потоци при предпечат и довършителни операции
Производител: Esko Graphics
Описание

Описание

Софтуерния пакет Automation Engine поставя нови стандарти за автоматизирано управление на печатните процеси. С него настройвате и управлявате лесно работните потоци.

Automation Engine осигурява повишена производителност, висока ефективност и пести време и пари. Той е изключително решение на ежедневните предизвикателства, пред които се изправят професионалистите, които искат да намалят грешките и разходите, и да повишат качеството.

AE Workflow
Предимства

Сърцевината на предпечатния Ви поток
Използвайки базирано на база данни управление на поръчките, Automation Engine служи като сърцето на операциите на произволно по размер предпечатно производство.
Чрез Mac или PC базирани клиенти, с прозрачен потребителски интерфейс могат лесно да взаимодействат с работния процес, оператори, представители на отдели за обслужване на клиенти или администрация, както и с обширните възможности за условна автоматизация
AE Benefit heart prepress
Отстраняване на грешки
Automation Engine извлича грешките от работния процес, чрез работа с автоматизирани решения в рамките на работния поток. Когато се изисква намеса на оператора, за да се гарантира качеството на продукта, той се осигурява с лесен и сигурен достъп. В допълнение интерфейсите между административните системи (MIS или ERP) и предпечатната подготовка допълнително редуцират потребителската намеса.
AE-Away-errors
Безпроблемно интегриране
Automation Engine се вписва безпроблемно във всяка съществуваща инфраструктура, работи с широка гама от настолни издателски формати, поддържа RIP софтуери и PDF, XML, XMP, SQL заявки и JDF/JMF данни.
Automation Engine гарантира бърза и несравнима възвръщаемост на инвестицията.
 
Осигуряване на качество в работния процес
Операторите, представители от отделите за обслужване на клиенти или администриращия персонал са в състояние да откриват грешки в началото на работния процес , чрез което се повишава качеството и се намаляват разходите.
Модула за преглед работи с всички предпечатни формати, изображения и RIP данни. Проверява цветоотделките, маркерите за обрязване и размера на носителя, сравнява разликите между проектните файлове и производствените файлове и проверява дали са приложени всички корекции. Сравнява производствените файлове и излезлите от RIP-a данни. Автоматизирани инструменти за сравнение са на разположение в работния процес за сравняване на големи партиди от файлове.
AE-QA

Разширяемост
В зависимост от броя на клиентите, които си взаимодействат със системата и необходимата производителност Automation Engine предлага различна конфигурация. Когато е нужен допълнителен капацитет могат да се добавят допълнителни модули за разпределение на натоварването или такива, които да подсигурят работата в случай на хардуерен срив. Софтуерът е също толкова модулен. Това ви позволява да избирате група от функционални модули. По този начин може да бъде конфигурирана оптималната производствена система с възможност за добавяне на допълнителна функционалност по-късно.

Функции

Обширно интегриране в предпечатния процес
Automation Engine предлага нови възможности за редактиране и наблюдение на работния процес.
Производителността и ефикасността се увеличават чрез инструменти за автоматизация, които редуцират намесата на оператора и маршрутизират и автоматизират работния поток.

Ефикасни инструменти за програми клиенти
Pilot клиента е главен, съвместим с MAC и PC и предлага интуитивен интерфейс за всеки оператор или администратор, който има нужда от пълен достъп до системата.
Shuttle е нов клиент, който улеснява работата на всеки оператор, който се нуждае от достъп до системата. Той се предлага и като модул към някои от софтуерите за редактиране (ArtPro, DeskPack, PackEdge, FastImpose,…). С Shuttle може да стартирате работния процес директно от софтуерите за редактиране. Shuttle значително опростява цялото функциониране и редуцира броят на работните потоци.

Организиране на задачите и управление на данните
Заявка в Automation Engine представлява производствена поръчка, която организира съхранението на данни за тази задача, но също така и мета данните на поръчката, връзката с поръчковия ID-идентификатор, дата на падеж, данни на клиента, контакти с представителни на клиента
Освен тези административни атрибути, поръчката може да съдържа и графични спецификации като баркод, мастила, опции на RIP-а. Тази информация за задачата може да се използва в работния поток, за да се избегне дублирането на данни.

Свързване с външни системи (MIS,ERP)
Automation Engine получава информация от външни системи чрез SQL заявки, XML или XMP данни… Тази информация попълва данни за задачата използвайки вече съществуващи стойности. Примерите включват step & repeat данни, бар кодове, цветове, които трябва да се използват и т.н.
Цялата история на работата се съхранява в база данни, които могат да се архивират за бъдеща употреба. Историята на предпечатните действия в тези архиви може да се използва за повторна обработка на задачите или за статистически цели. Системите за администриране на поръчките могат да бъдат свързани чрез MIS интеграционен проект.
Намесата на оператора се редуцира с централизиране на данните и информацията. Могат да се постигнат и икономии чрез водене и отчет за консумативите, цветови проби, материали и др.
MIS интеграцията дава възможност за напасване и размножаване. Основни моменти могат да бъдат съобщавани на бизнес системата, чрез докладване за състоянието на предпечатни процеси: "пристигнали на данни", "одобрени", "готови форми" и др.
Намаляване на административните разходи особено в дигиталния печат, където файловете за печат се увеличават и тиражите стават все по-кратки и уникални.

Напасване и размножаване
На разположение е авангардно управление средата на работните поръчки за "оформление на страниците" предлага подробен преглед на целия отдел за предпечат по отношение на определени страници, проби, листове и статус на пластини. Това осигурява по-добър контрол и по-лесно управление на работния поток.
За модула step-and-repeat са налице няколко задачи за автоматизиране на процеса, в зависимост от типа на повторенията, които са необходими. Данните могат да бъдат извлечени от външна база данни или MIS система за последващо рационализиране и автоматизиране на процеса за обработка на задачата.


Модули


Automation Engine е модулно решение. То се предлага като богата и функционална система, но може да бъде оразмерено (обогатено) с допълнителни опционални модули

Automation Engine от Esko е проектиран специално да посрещне нуждите на компании като вашата. Независимо дали имате малък или голям бизнес с представителства по различни страни, Automation Engine се вписва гъвкаво и безпроблемно във вашата работа.

Job Management модул
Job Management предлага управление и организиране на данните. Особености: организация на папката с работните файлове, настройка на работа, постижения и др.
AE-JobMngmnt
Преглед и контрол на качеството на предпечат
Опционален модул предлагащ широк набор от инструменти за контрол на качеството, включително функционалност за сравняване и възможност за разглеждане на растерни данни.
Viewer модула обработва всички разпространени предпечатни формати, изображения и RIP данни. Проверява цветоотделките, маркерите за обрязване и размера на носителя, сравнява разликите между файлове с дизайна и производствените файлове и проверява дали са приложени всички корекции. Сравнява производствените файлове с данните от RIP-a.
AE-QAnalyze
Reporting & 3D
Отчетния и 3D модул е допълнителна възможност към Automation Engine, която предлага функция за отчитане, включително интеграцията със структурните данни чрез експорт до 3D файл. Включва ReportMaker, 3D PDF експорт и др.
 

Процесорен модул
Предлага широки възможности за обработка на както на ArtPro, така и на PDF данни.

Оформление
Layout модула се предлага като опция и осигурява функции свързани с оформлението на етикети, опаковки и рекламен печат. В Automation Engine е включено налагане и размножаване на изображението.

Imposition (без FastImpose), Step and Repeat

Вход за партньори

Адком е дългогодишен доверен и сертифициран партньор за България на:

Wacom Mutoh Xerox Ксерокс Graphtec Esko Agfa Adobe  
 wacom  mutoh new  xerox  Graphtec logo 180x23 Kongsberg Logo  AFGA Logo adobe