Денситометри
  • Offers

DigiDens T6CR

DigiDens T6CR е ръчно устройство за цветни замервания на хартии, плаки и опционално на филми. Показва плътност, растер, доминантен цвят и отклонение
Производител: Colorpartner
Описание

Описание

DigiDens T6CR
Денситометрите DigiDensTR са компактни , точни, с ниска консумация и 3-бутонния им интерфейс ги прави лесни за употреба. Замерените данни и друга информация се показват на дисплей. Те са здрави, надеждни и не изискват специална поддръжка, а източниците на светлина са със дълъд живот.
Денситометрите DigiDens TR са захранвани от батерии (или акумулатори) ръчни устройства, които може да се съберат спокойн във всеки джоб. Опционалната поставка с допълнителен източник на светлина превръща всяко едно от устройствата в прецизно устройство за замерване на филми.
За връзка с компютър (PC, MAC ...) има модел със сериен RS232 интерфейс.

Цветен денситометър
DigiDens T6CR е ръчно устройство за цветни замервания на хартии, плаки и опционално на филми. То използва истинска технология за прецизно замерване на цветни плътни материали. Обхвата на плътността е повече от D = 2.5. Повторяемостта е по-добра от Dvar < ±0.01. Показанията на екрана могат да бъдат превключвани между режим : плътност, процент на растера и стойности на отклонение. Като допълнителна уникална възможност този денситометър може да замерва (с помощта на опционалната светлинна подложка) също така и прозрачни черно-бели материали както DigiDens T6R.
Освен плътността на всеки един от основните цветове (CMYK) уреда показва и техния процент на растера както и може да замерите разликата между различни цветни отпечатъци. В цветния режим на плътни материали може  да бъдат активирани:
1. Показване на доминантен цвят – подходящо за контрол при замерване на области в чисти цветове  като циан, магента, жълто и черно, както и червено, зелено и синьо.
2. Показване на процента на растер в чистите цветове.
3. Показване на всички цветни компоненти (циан, магента, жълто и черно) на замерения цвят
4. Показване  на отклоненията в цветните компоненти спрямо предварително замерени и запаметени цветни компоненти. Този режим се използва за сравняване на текущи стойности  на плътността с други референтни.
5. Показване  на цветовото разстояние. В този режим се показват стойности описващи разстоянието  dE (делта Е) в CIE-Lab цветово пространствомежду замерения цвят  и референтен такъв.  Разстоянието е един индикатор за сходността на тези два цвята. Това замерване може да бъде направено и за смесени цветове. Режими 1, 2 и 4 избират автоматично доминантния цвят.

Спецификации

Модел

DigiDens T6R 

DigiDens T6RL 

DigiDens T6CR

Обхват на плътността за черно-бели прозрачни материали

 D > 5,5

D > 6

 D > 5,5

Повторяемост в плътността за черно-бели прозрачни материали 

± 0,01 D (D < 5)

± 0,005 D 

± 0,01 D (D < 5)

Процент на отклонение за черно-бели прозрачни материали 

± 0,5 % 

± 0,5 % 

± 0,5 % 

Обхват на плътността за черно-бели плътни материали 

> 2,5 D

 > 2,5 D

> 2,5 D 

Повторяемост в плътността за черно-бели плътни материали 

± 0,01 D (D < 2) 

± 0,01 D (D < 2) 

± 0,01 D (D < 2)

Процент на отклонение за черно-бели плътни материали 

± 0,5 %

± 0,5 %

± 0,5 %

Обхват на плътността за цветни плътни материали   

> 2,5 D

Повторяемост в плътността за цветни плътни материали  

  

± 0,01 D (D < 2)

Процент на отклонение за цветни плътни материали   

± 0,5 %

Поларизационен филтър 

 Линеен

Брой замервания на комплект батерии    
Прозрачен режим

 ~200 000

 ~200 000

 ~200 000

Режим плътни материали 

 ~100 000 

 ~100 000

 ~50 000

 Тип на батериите 

 3 x 1,5 V 

 3 x 1,5 V 

 3 x 1,5 V

Тип на акумулаторните батерии 

 3 x 1,2 V 

 3 x 1,2 V 

 3 x 1,2 V

Диаметър на мерителния отвор (мм) 

2,5

 2,5

 2,5

Вход за партньори

Адком е дългогодишен доверен и сертифициран партньор за България на:

Wacom Mutoh Xerox Ксерокс Graphtec Esko Agfa Adobe  
 wacom  mutoh new  xerox  Graphtec logo 180x23 Kongsberg Logo  AFGA Logo adobe