РАБОТИМ ОТГОВОРНО - ЗАПЛАХАТА COVID - 19


  • Offers

Технология DropMaster

DropMaster e нова революционна печатна технология на MUTOH

DropMaster елиминира нуждата от времеемки и тромави настройки на печатащата глава в зависимост от дебелината на медиите за печат. Знаейки дебелината на медията и съответно разстоянието между повърхността й, DropMaster автоматично пресмята и настройва интервалите на изстрелване на мастило от дюзите при едно и двупосочен печат, независимо от разделителната способност и скоростта на печат.DropMaster - Какви ползи дава!

Независимо от дебелината на медията, която ползвате и независимо от скоростта, с която печатате DropMaster:
• осигурява възможно най-голяма прецизност при полагане на точката мастило при едно и двупосочни режими на печат
• елиминира нуждата от евентуална настройка на главите спрямо индивидуални медии
• автоматично пресмята и настройва отстоянието на изстрелване на капката между печатащите глави и повърхността на медията.

В резултат от работата с DropMaster:
• постигате цялостно повишаване на резолюцията и гладкостта на изображението
• значително спестявате време

DropMaster - Как работи?

В първата графика разглеждаме случай (образец), в който двупосочния печат е перфектно конфигуриран. Гледайки отляво надясно илюстрациите в графиката по-долу при фиг. 1 капката мастило бива изстреляна от каретата, докато тя се движи от дясно наляво. Докато се връща, друга капка мастило бива изстреляна и тя се приземява точно върху първата капка (фиг. 2). Фиг. 3 показва как двете капчици съвпадат перфектно. Тази идеална настройка (гореописаната) се извършва с помощта на мощна лупа. Благодарение на новия фърмуер тази настройка се става изключително лесно.
DropMaster1

  Печатащата глава се движи от дясно наляво и изстрелва капката с мастило, която попада на желаното място върху медията Печатащата глава се движи от ляво надясно и изстрелва капката с мастило, която попада на желаното място върху медията

Нека сега да разгледаме случай, при който печатаме върху медия, която е по-тънка от стандартната медия - образец (фиг. 4). Ако се използват едни и същи интервали на изстрелване на капката мастило както при работа със стандартната медия (образец), докато печатащата карета се движи от ляво надясно капката мастило ще бъде изстреляна от дюзата прекалено късно (фиг. 5). Времето й за попадане върху медията ще се удължи и капката ще се приземи вдясно от определена й позиция във фиг. 4. Знаейки дебелината на медията за печат, която е въведена от оператора или изпратена от RIP софтуера и разликата сравнена с образеца за настройка (първата графика), DropMaster автоматично ще нагласи времевия интервал и ще настрои честотата на изстрелване, така че двете капки мастило да съвпаднат перфектно (фиг. 6). Позицията на червената точка съвпада с позицията на зелената точка.

DropMaster2

  Печатащата глава се движи от дясно наляво и изстрелва капката с мастило, която попада на определено място върху медията Печатащата глава се движи от ляво надясно и чрез DropMaster честотата на изстрелване на капката с мастило се коригира, така че капката да попадне на вече определеното място върху медията във фиг. 4

Сега разглеждаме случай, при който ползваме медия, която е по-дебела тънка от стандартната медия - образец (фиг. 7). Ако се използват едни и същи интервали на изстрелване на капката мастило както при работа със стандартната медия (образец), докато печатащата карета се движи от ляво надясно капката мастило ще бъде изстреляна от дюзата прекалено рано (фиг. 8). Времето й за попадане върху медията ще се скъси и капката ще се приземи вляво от определена й позиция във фиг. 7. Знаейки дебелината на медията за печат, която е въведена от оператора или изпратена от RIP софтуера и разликата сравнена с образеца за настройка (първата графика), DropMaster ще забави честотата на изстрелване, така че двете капки мастило да съвпаднат перфектно (фиг. 9). Позицията на червената точка съвпада с позицията на зелената точка.

DropMaster3

  Печатащата глава се движи от дясно наляво и изстрелва капката с мастило, която попада на определено място върху медията Печатащата глава се движи от ляво надясно и чрез DropMaster честотата на изстрелване на капката с мастило се коригира, така че капката да попадне на вече определеното място върху медията във фиг. 7

Принтерите на MUTOH модели ValueJet 1638(W)X могат да изстрелят 9 размери на капчиците с мастило от двете шахматно разположени глави. Тъй като изстреляните капки мастило са различен обем и имат и различно въздушно съпротивление докато следват траекторията си, всички те проявяват различни характеристики "на летене". DropMaster се справя перфектно с това само чрез въвеждането на данни от 1 референтна (образцова) ситуация.

Адком е дългогодишен доверен и сертифициран партньор за България на:

Wacom Mutoh Xerox Ксерокс Graphtec Esko Agfa Adobe
 wacom  mutoh new  xerox  Graphtec logo 180x23  ESKO Logo 160x48  AFGA Logo adobe